สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ มูลนิธิออนไลน์ วุทธานันท์

เป็น มูลนิธิออนไลน์ ที่ ไม่แสวงหาผลกำไร โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ ธรรมะ/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากผมชื่นชอบแนวคิดในทาง ธรรมะ และตระหนักถึง ความเสื่อม ในสังคมปัจจุบัน

ซึ่งผมคาดว่าอาจจะเป็นมูลนิธิแรก ที่จัดตั้งขึ้นบนโลก อินเทอร์เน็ต เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการเผยแพร่ได้อย่างสูงสุด (ซึ่งผมพอจะมีความรู้ทางการพัฒนาเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพยายามพัฒนาเพื่อให้มูลนิธินี้ กระจายข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุด ตามหลักการของ SEO : Search Engine Optimize)

ซึ่งภายในมูลนิธิออนไลน์แห่งนี้ ผมตั้งใจจะให้มีข้อมูล ดังนี้
1. ข่าวสาร/บทความที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมในทางตรงและทางอ้อม
2. เอกสาร E-book สำหรับนำไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
3. สื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีทั้ง MP3 หรือ VDO

เนื่องจากตอนนี้ยังพัฒนาระบบไม่เสร็จจึงไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอแทรกข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นประโยชน์ (และเพื่อเป็นไปตามหลักการ SEO) ดังนี้

1. รักษาโรคหวัดง่ายๆ : เป็นข้อเขียนของ พี่เซน คนไทยที่เรียนการแพทย์จีนในนครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้วิธีรักษาง่ายๆ แต่ได้ผล

2. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) : หลักการใช้ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

3. ยูนุส (Yunus) และ ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ 2006 : เป็นแนวคิดที่ดี และน่านำมาพัฒนาในประเทศไทยแทนรูปแบบกองทุนหมู่บ้านมากๆ ครับ

4. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ

5. 10 วิธีง่ายๆ แก้ปัญหาโลกร้อน

เนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ได้จดทะเบียนในการเป็นมูลนิธิตามกฏหมาย
หากมีข้อผิดพลาด หรือ คำแนะนำประการใด หรือ ไม่ต้องการให้นำข้อมูลของท่านมาลง โปรดแจ้งได้ที่ chitpong@wuttanan.com

มูลนิธิออนไลน์ วุทธานันท์ ซึ่งชื่อมูลนิธิออนไลน์นี้เป็นชื่อนามสกุลทางฝ่ายป๊าของผม ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน
ขอให้ผลบุญกุศล ทั้งหลายที่ผมได้คิดและได้ทำทั้งหมด
จงบังเกิดแก่บุคคลในตระกูล วุทธานันท์ , ไวพยาบาล และ แซ่เตีย ทั้งหมด
ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงและคิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ ไม่มีโรคไม่มีภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเทอญ

ชิตพงษ์ วุทธานันท์